Συμβουλευτική Γονέων

 

Θέματα γονέων:

 • Διαπαιδαγώγηση και πειθαρχεία
 • Ζήλεια ανάμεσα στα αδέλφια
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Δυσκολίες στον ύπνο
 • Προβλήματα στην επικοινωνία
 • Συναισθηματικά προβλήματα

Ψυχολογική στήριξη παιδιών

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων
(Aφορά ηλικίες 3-12 ετών)

 • Απόκτηση κοινωνικότητας
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης- αυτοεκτίμησης.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα-θυμός),
 • Δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο
 • Παιδικές φοβίες
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Διαζύγιο
 • Πένθος
 

Play Therapy

Θεραπεία μέσα από το παιχνίδι, η οποία βοηθά παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να εκφραστούν, να εξερευνήσουν και να βιώσουν τα συναισθήματα τους. Το παιχνίδι είναι η γλώσσα των παιδιών και το φυσικό μέσο με το οποίο ένα παιδί εκφράζεται, επικοινωνεί, πειραματίζεται, εξερευνά και κατανοεί τον κόσμο του.
 

Art Therapy

Θεραπεία μέσα από διάφορες μορφές τέχνης όπως ζωγραφική, πηλοπλαστική, κολλάζ, χειροτεχνίες, μουσική, ελεύθερη συγγραφή, φωτογραφία κτλ. Το παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα μέσα από τα δημιουργήματα του καθώς ο θεραπευτής δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Η μορφή τέχνης η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία εξαρτάται καθαρά από τις επιθυμίες και τις κλίσεις του κάθε παιδιού.
 

Sandplay Therapy
(αμμοθεραπεία - παιχνίδι με άμμο)

Σε ένα δοχείο από άμμο, το παιδί δημιουργεί αναπαραστάσεις χρησιμοποιώντας μινιατούρες μέσα από μια μεγάλη συλλογή, τις οποίες διαλέγει μόνο του και τις τοποθετεί ελεύθερα με σκοπό να απελευθερώσει τον εσωτερικό του κόσμο. Οι μινιατούρες δρουν ως σύμβολα και το παιδί καλείται να εκφραστεί μέσα από αυτές αντί του προφορικού λόγου (ερωτήσεις- απαντήσεις) που αρκετές φορές κουράζει το παιδί, καθώς δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματα του και νιώθει ότι ίσως πιέζεται. Η διαδικασία γίνεται σε απόλυτα ήσυχο περιβάλλον.